2017-11-27

”Europas röst blir starkare”

Representanter från Europas forskningsfinansiärer träffades förra veckan i Stockholm för ett regionalt europeiskt möte som hålls inom ramen för det globala samarbetsorganet Global Research Council. Som värdar för mötet stod Formas och Vetenskapsrådet.

Under dagarna i Stockholm diskuterade man två huvudämnen, "science diplomacy" och peer reveiw. De slutsatser och rekommendationer som man kom fram till kommer senare fungera som underlag till det globala mötet i Moskva nästa år, när Global Research Councils alla medlemsländer träffas. Jean-Luc Barras, som är chef för tvärvetenskapligt och internationellt samarbete på schweiziska National Science Foundation, säger att det regionala europeiska mötet är viktigt.

Med en bra dialog och debatt i Stockholm kan de europeiska länderna vara mer enade när det är dags för det globala mötet i Moskva. Då blir Europas röst starkare, säger Jean-Luc Barras.

En annan som deltog på mötet var Elchin Babayev, som är direktör för Science Development Foundation, SDF-AZE, i Azerbajdzjan. Elchin Babayev menar att mötena i Global Research Council gör arbetet i hemlandet lättare.

Kunskapsutbytet på de här mötena gör det lättare för oss att driva forskningspolitiska frågor i Azerbajdzjan, man tar stor hänsyn till det som sägs här, säger Babayev.

Lisa Almesjö

2017-11-27