2016-03-01

”Det måste hända någonting inom livsmedelsforskning”

Formas har överlämnat ett underlag till Sveriges livsmedelsstrategi till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Ingrid Petersson överlämnar underlag till Sveriges livsmedelsstrategi till Sven-Erik Bucht. I det underlag som överlämnades till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht föreslår Formas att regeringen avsätter medel för en långsiktig forskningssatsning under Formas ansvar på livsmedelsområdet. Dessutom betonar Formas vikten av att stärka insatser för kunskapsöverföring och kunskapskommunikation samt efterlyser en plattform för samverkan.

- Vi tar tacksamt emot detta, det måste hända någonting inom detta område, säger Sven-Erik Bucht.

Bakgrunden till Formas underlag är att Sverige enligt Formas bedömning släpar efter inom livsmedelsforskning, sett ur en internationell jämförelse. Förklaringar till detta kan bland annat vara ett rådande generationsskifte och avsaknaden av stora livsmedelsindustrier i Sverige. Ingrid Petersson, generaldirektör på Formas, förklarar att många nationer trycker hårt på behovet av forskning inom livsmedelssektor i deras nationella livsmedelsstrategier.

- Om vi inte tar ett steg framåt i frågan så faller vi efter, säger Ingrid Petersson.

Formas har därför initierat en riktad satsning på forskning om hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion.

- För att möta ekonomiska, sociala och inte minst ekologiska utmaningar relaterade till livsmedelsområdet behövs mer kunskap. Livsmedelsforskning är avgörande för en hållbar utveckling och för att nå de globala hållbarhetsmålen, säger Erika Ax, forskningssekreterare på Formas och ansvarig för den aktuella utlysningen.

En hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor - genom högkvalitativ forskning, utveckling och innovation 

Formas underlag till Sveriges Livsmedelsstrategi

Karin Montgomery

2016-03-04