2017-10-26

Ola Alterå chef för nya Klimatpolitiska rådet

Regeringen har idag utsett Ola Alterå till kanslichef för det Klimatpolitiska rådet. Han har en bred bakgrund från både näringsliv och politik och har nyligen varit utredare åt regeringen om cirkulär ekonomi. Klimatpolitiska rådet startar sin verksamhet i januari 2018 och ska utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med klimatmålen.

– Jag är verkligen glad över att Formas blir värdmyndighet för det Klimatpolitiska rådet och jag ser fram mot ett fruktbart samarbete med Ola Alterå, säger Formas generaldirektör Ingrid Petersson. Jag ser att myndigheterna kan dra nytta av och komplettera varandras kompetenser och kontaktytor.

– Jag ser mycket fram emot att leda kansliet som ska stödja det Klimatpolitiska rådets arbete och att hjälpa regeringen att föra en ambitiös klimatpolitik och nå uppsatta mål, säger Ola Alterå.

Den 1 januari 2018 bildas det Klimatpolitiska rådet som en ny nämndmyndighet. Samtidigt träder den nya klimatlagen i kraft. Rådet ska vara ett tvärvetenskapligt och oberoende expertorgan med bred kompetens, som ska granska och bedöma hur nuvarande och kommande regeringars politik är förenlig med klimatmålen.

Tillsammans med nya klimatmål och en ny klimatlag blir rådet en del i det nya svenska klimatpolitiska ramverket.

I juni fick Formas i uppdrag av regeringen att bli värdmyndighet för det Klimatpolitiska rådet. Det innebär att Formas ska stå för kansli och lokaler samt stödja med handläggning, administration och kommunikation.

Läs regeringens pressmeddelande om kanslichef för det Klimatpolitiska rådet 

Läs regeringens pressmeddelande om det klimatpolitiska ramverket 

För mer information om Klimatpolitiska rådet och Formas:

Magnus Tannerfeldt, forskningssekreterare, Formas
Telefon: +46(0)8-775 40 29
E-post: magnus.tannerfeldt@formas.se

Magnus Tannerfeldt

2017-10-26