2016-06-23

Beslutade utlysningar

180 miljoner till forskning för omställning till en biobaserad samhällsekonomi

Beslutslista i utlysningen Forskning för en omställning till en biobaserad samhällsekonomi. 

138 miljoner kronor till forskning inom Hållbart samhällsbyggande

Beslutslista i utlysningen Riktad satsning inom programmet Hållbart samhällsbyggande.

Formas finansierar fem nya kommunikationsprojekt

Beslutslista i utlysningen Kommunikationsprojekt.

Elisabeth Tejme

2016-06-23