2016-09-27

Beslutade utlysningar

Idag har Formas forskarråd beviljat medel i fyra utlysningar. Beslutslistor finns på respektive utlysningssida.

Beslutslista i utlysningen Hållbar livsmedelsproduktion och -konsumtion.

Beslutslista i utlysningen Kommunikationsprojekt hösten 2016.

Beslutslista i utlysningen Konferenser och workshops.

Beslutslista i utlysningen Urbaniseringens utmaningar och möjligheter.

2016-09-27