2017-11-09

Beslutade utlysningar

Idag har Formas forskarråd beviljat medel i sex utlysningar. Beslutslistor finns på respektive utlysningssida.

Beslutslista i utlysningen Kunskap om och för samhällets klimatarbete

Beslutslista i utlysningen Nationella forskningsprogrammet för livsmedel - första utlysningen: Synteser inom livsmedelsområdet

Beslutslista i utlysningen Synteser inom hållbar besöksnäring

Beslutslista i utlysningen Årliga öppna utlysningen för forsknings- och utvecklingsprojekt 2017

Beslutslista i utlysningen Årliga öppna utlysningen för forsknings- och utvecklingsprojekt till framtidens forskningsledare 2017

Beslutslista i utlysningen Årliga öppna utlysningen för mobilitetsstöd till unga forskare 2017

2017-11-09