2017-04-04

Beslutade utlysningar

Idag har Formas forskarråd beviljat medel i en utlysning. Beslutslistan finns på utlysningssidan.

Beslutslista i utlysningen Kommunikationsprojekt.

2017-04-04