2017-11-16

Beslut om nya globala utlysningar

Formas internationella koordinator Lisa Almesjö var i veckan i São Paulo på Belmont Forums årliga möte. Där tog man bland annat beslut om att starta upp fem nya internationella utlysningar.

Formas arbetar internationellt både på uppdrag från regeringen för att stärka bilaterala forskningspolitiska band, men också inom olika organisationer för att stödja forskares möjligheter att bygga upp nätverk runt om i världen.

En sådan organisation är Belmont Forum som förra veckan hade sitt årliga möte i São Paulo i Brasilien där Formas internationella koordinator Lisa Almesjö deltog. Belmont Forum är en sammanslutning av forskningsfinansiärer som finansierar miljöforskning och arbetar för hållbar utveckling. Det som är speciellt med Belmont Forum, jämfört med andra internationella samarbeten, är att man lägger stort fokus på arbetet runt om själva forskningsprojekten.

Man jobbar mycket med vad som brukar kallas "community building" och "capacity building", det vill säga att skapa förutsättningar för att forskare från olika länder och discipliner ska kunna samarbeta bättre och att forskningen ska bidra till hållbar utveckling. Belmont Forum jobbar också mycket med kommunikation och att involvera intressenter, säger Lisa Almesjö.

Att skapa bättre förutsättningar för forskare från utvecklingsländer med låga forskningsanslag att delta i internationella forskningsprojekt är en av Belmont Forums viktigaste uppgifter framöver. En annan är att ta fram gemensamma utlysningar och just det gjorde man på mötet i São Paulo.

Vi tog beslut om att starta upp fem nya gemensamma utlysningar, bland annat en om Arktis och en om hållbara hav, som Formas kommer att vara ansvarig för. De nya utlysningarna kommer att öppna under våren och sommaren 2018, säger Lisa Almesjö.

Lisa Almesjö

2017-11-16