2018-11-15

Årliga öppna och 1,2 miljarder till forskning

I dag tog statliga forskningsrådet Formas beslut om att finansiera hållbarhetsforskning för 1,2 miljarder kronor.

Det innebär att Formas genom Årliga öpppna utlysningen och ett antal riktade utlysningar möjliggör totalt 370 projekt inom klimat, cirkulär ekonomi, livsmedel, lantbruk, stadsplanering, turism, forskningskommunikation och mycket mer. Läs mer i pressmeddelandet här.

I den Årliga öppna utlysningen finansierar Formas tre olika typer av projekt: Forsknings- och utvecklingsprojekt, Forskning- och utvecklingsprojekt för framtidens forskningsledare samt Mobilitetsstöd, som möjliggör för forskare tidigt i karriären att arbeta i nya forskningsmiljöer, endera i Sverige eller utomlands. Inom Årliga öppna utlysningen beslutade Formas forskarråd att finansiera 213 projekt på 23 olika universitet och forskningsinstitut runt om i Sverige.

De universitet och högskolor som i år får flest antal projekt finansierade är:

  • Sveriges lantbruksuniversitet, 51 st
  • Lunds universitet, 27 st
  • Uppsala universitet, 21 st
  • Stockholms universitet, 21 st
  • Umeå universitet, 20 st
  • Chalmers tekniska högskola, 18 st.
Alexander Fälldin

2018-11-15