2019-01-10

Aktuella utlysningar inom de strategiska innovationsprogrammen

Just nu har Viable Cities, InfraSweden och BioInnovation öppna utlysningar. Sök pengar för att skapa klimatneutrala städer, lösningar för hållbar transportinfrastruktur eller pröva visionära idéer inom biobaserad ekonomi. Utlysningarna sker inom de strategiska innovationsprogrammen och rör Formas ansvarsområden.

Viable Cities

Klimatneutrala städer 2030

Sök medel för projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden där digitalisering och medborgarengagemang är möjliggörare. I utlysningen Klimatneutrala städer 2030 välkomnas projektförslag som fokuserar på städer som vill påskynda omställningen för att bli livskraftiga och klimatneutrala redan år 2030. 

Ansök senast 28 mars 2019

Läs mer och ansök: Viable Cities – Klimatneutrala städer 2030 (energimyndigheten.se)

InfraSweden

Lösningar för en hållbar transportinfrastruktur

Sök medel för att utveckla innovativa och konkurrenskraftiga lösningar som bidrar till en resurseffektiv och miljömässigt och socialt hållbar transportinfrastruktur. Utlysningen riktar sig till alla aktörer inom samhällsbyggnadssektorn

Ansök senast 5 februari 2019

Läs mer och ansök: InfraSweden – Lösningar för en hållbar transportinfrastruktur (vinnova.se)

BioInnovation

Hypotesprövningar steg 1, nyskapande projekt med högre risk

Sök medel för nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning. 

Ansök senast 5 mars 2019

Läs mer och ansök: BioInnovation – Hypotesprövningar steg 1, nyskapande projekt med högre risk (vinnova.se)

 

Fler utlysningar inom de strategiska innovationsprogrammen

Se alla utlysningar inom de strategiska innovationsprogrammen på Vinnovas webbplats.

 


Strategiska innovationsprogram är en satsning där ledande aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor själva pekar ut och definierar områden där de ser behov av en svensk kraftsamling och gemensamma insatser. Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar och stödjer tillsammans 17 strategiska innovationsprogram. Formas är huvudansvarig finansiär för programmet Smart Built Environment. Stöd för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram sker genom öppna utlysningar. För mer information om beviljade program se information på Vinnovas webbplats

Christer Blombäck

2019-01-10