2016-03-22

20 miljoner kronor till ny forskning om digitaliseringens möjligheter i Smart Built Environment

Idag öppnar de första utlysningarna inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Smart Built Environment är ett av 16 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden och är en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.  Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad. Ansökan skickas in via Formas elektroniska ansökningsverktyg Prisma senast den 11 maj. Preliminärt datum för beslut är den 30 juni.

Fullständiga utlysningstexter - testbäddar och verifieringsprojekt

Fullständiga utlysningstexter - digitala affärsmodeller

Hanna Ridefelt

2016-03-23