2018-08-16

12 miljoner till forskning för hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion

Stiftelsen Lantbruksforskning, i samarbete med Formas, öppnar en utlysning om sammanlagt ca 12 miljoner kronor till forskningsprojekt inom trädgård.

Utlysningen är en del av en större strategisk trädgårdssatsning. Trädgårdsnäringen har bidragit med 2 miljoner till denna utlysning.

Utlysningen öppnar den 28 augusti och ansökningarna måste vara inne senast den 11 oktober.

Läs mer: Stiftelsen Lantbruksforskning

Karin Önneby

2018-08-16