2016-03-17

Regeringen tillsätter delegation för Sveriges genomförande av Agenda 2030

I dag presenterar civilminister Ardalan Shekarabi, biståndsminister Isabella Lövin och ministern för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete, Kristina Persson delegationen som har fått i uppdrag av regeringen att stödja och stimulera Sveriges genomförande av FN:s globala mål för hållbar utveckling - Agenda 2030. Ingrid Petersson, Formas, generaldirektör är en av sju personer i delegationen.

Länk till kommittédirektiven

2016-03-17