Nyheter

Det senaste årets nyheter från Forskningsrådet Formas.

2019-01-10

Aktuella utlysningar inom de strategiska innovationsprogrammen

Just nu har Viable Cities, InfraSweden och BioInnovation öppna utlysningar. Sök pengar för att skapa klimatneutrala städer, lösningar för hållbar transportinfrastruktur eller pröva visionära idéer inom biobaserad ekonomi. Utlysningarna sker inom de strategiska innovationsprogrammen och rör Formas ansvarsområden. Viable Cities Klimatneutrala städer 2030 Sök medel för projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv…

2018-12-19

131 miljoner kronor till livsmedelsforskning

Våren 2018 lanserade forskningsrådet Formas flera utlysningar för forskning inom livsmedelsområdet. Pengar fanns att söka för forskningsprojekt om ekologisk produktion och konsumtion, hantering av livsmedel i en cirkulär och biobaserad ekonomi, samt projekt för att ta tidigare finansierade livsmedelsprojekt närmare användning. Nu är det klart vilka av de många projektansökningarna som får bidrag. – Det är väldigt värdefullt och roligt att Formas har möjlighet att göra dessa satsningar på livsmedelsforskning…

2018-11-27

Öppen tillgång till vetenskapliga publikationer - från principer till verklighet

Vetenskapliga publikationer som bygger på resultat från offentligt finansierad forskning ska tillgängliggöras omedelbart och utan fördröjning. Det är målet för cOAlition S, en internationell koalition av forskningsfinansiärer – däribland svenska Formas, Forte och Riksbankens Jubileumsfond - som idag lanserar en guide för hur tidigare presenterade principer för öppen tillgång ska implementeras. Implementeringsguiden beskriver ingående tre alternativa upplägg och villkor för öppen tillgång till…

2018-10-31

Formas arrangerar innovationstävling med Krinova

Food Hack 2019 by Krinova & Formas är en internationell innovationstävling som pågår i 48 timmar. Tävlingen vänder sig till personer inom olika professioner och bakgrund såsom forskare, studenter, utvecklare, företagare och så vidare som delar drivkraften att skapa innovativa lösningar för att vi på ett hållbart sätt ska kunna producera, distribuera och konsumera vår mat. – Genom att vara med och arrangera Food Hack stärker vi vårt arbete med innovation, digitalisering och…

2018-10-12

Sommarskola för tillämpad systemanalys vid IIASA i Österrike

International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) erbjuder varje år en sommarskola för doktorander genom programmet Young Scientists Summer Program där doktoranderna får möjlighet att tidigt knyta band med forskare runt om i världen. Sommarskolan äger rum vid slottet Laxenburg i Österrike under perioden 1 juni till 31 augusti 2019. Forskningsrådet Formas finansierar upp till 4 deltagare från Sverige i sommarskolan 2019. Yngre forskare…

2018-07-10

Medel för stärkt forskningssamarbete mellan Sverige och Sydafrika

Nu öppnar programmet Joint South Africa-Sweden Research Collaboration sin fjärde utlysning för forskningssamarbete mellan Sydafrika och Sverige. Utlysningen finansieras gemensamt av STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning), Vetenskapsrådet, Formas och Forte på den svenska sidan, samt National Research Foundation på den sydafrikanska sidan. STINT är huvudansvarig för programmet i Sverige. Utlysningen syftar till att stärka svensk och sydafrikansk forskning genom utveckling och etablering…

2018-06-19

Formas remissvar angående internationalisering av universitet och högskolor

Internationaliseringsutredningen som arbetar på uppdrag av regeringen har presenterat sitt delbetänkande i form av en strategisk agenda för internationalisering av universitet och högskolor (SOU 2018:3). Vi på Forskningsrådet Formas har fått möjligheten att kommentera delbetänkandet som ett inspel till utredningens fortsatta arbete. Utredningen presenterar sitt slutbetänkande 31 oktober 2018. Sammantaget välkomnar Formas en ökad ambitionsnivå för den svenska högskolans internationalisering såsom…

2018-06-14

Museer + hållbarhetsmål = sant

Var finns de som är experter på att relatera forskning till lokala och globala frågor, att vara innovativa i sitt uttryck och att presentera evidensbaserad kunskap? På museerna, som har 28 miljoner besök årligen! Nu satsar forskningsrådet Formas 10 miljoner kronor på projekt som gör det möjligt för museer att lyfta de globala hållbarhetsmålen och forskning kring miljö, samhällsbyggnad och skog-, vatten- och jordbruk, så kallade areella näringar. - Vi på Formas har ett viktigt uppdrag kring forskningskommunikation. Nu vill vi uppmuntra museerna att,…

2018-05-25

En heldag om plast med Kronprinsessan

Formas, Stockholm Environment Institute, SEI, och Världsnaturfonden, WWF, arrangerade i går ett seminarium om plasten i våra hav som en 40-årspresent till kronprinsessan Victoria. Efter seminariet med ledande forskare, myndighetschefer och tjänstemän inom frågan bar det sedan av till Koster där man tillsammans plockade plast på stränderna. Seminariet hölls på Göteborgs universitets Lovéncenter, på Tjärnö intill Kosterfjoden, en plats där frågan…

2018-05-23

Giftfri miljö i fokus för ny forskningssatsning

En giftfri miljö är ett av Sveriges miljökvalitetsmål och en viktig framtidsfråga. Idag är kunskapen relativt stor om effekter av enskilda ämnen, men hur de agerar tillsammans, hur effekten av blandningar bäst analyseras och hur risker bedöms är till stor del okänt. Därför lanserar forskningsrådet Formas en ny satsning på forskning för en giftfri miljö, specifikt till projekt som kan öka kunskapen kring kombinationseffekter av kemikalier och substanser. Utlysningen förväntas bidra till stärkt kunskap om kombinationseffekter och forskningskapacitet inom…

2018-05-17

110 miljoner till nya satsningar från Formas

Formas lanserar nya och utökade möjligheter till finansiering av hållbarhetsrelaterade projekt inom forskning, kommunikation och innovation. Under 2018 handlar det om 110 miljoner kronor fördelade på olika områden. Pengarna riktar sig främst till forskningsutövare, men även andra aktörer kan söka bidrag i två av utlysningarna. Formas forskarråd har beslutat om ett antal utlysningar där forskare och andra kan söka pengar. Utlysningarna…

2018-02-06

Ulrika Francke leder kommitté för nationellt forskningsprogram inom hållbart samhällsbyggande

Forskningsrådet Formas har utsett Ulrika Francke till ordförande för programkommittén för ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom hållbart samhällsbyggande. Ulrika Francke har tidigare haft flera ledande poster inom stadsbyggnadsområdet och bland annat varit VD för samhällsbyggnadsbolaget Tyréns. - Vi är väldigt glada över att få Ulrika Francke som ordförande till den här kommittén. Hennes omfattande…

2018-02-01

Syntesprojekt samlades hos Formas

Under 2017 utlyste Formas medel för att göra synteser och systematiska kunskapsöversikter inom forskningsområdena livsmedel, besöksnäring och klimat. Totalt beviljades 16 ansökningar medel. Alla projekt som fick finansiering bjöds in till en workshop på Formas 26 januari för att inspirera och dela kunskap om systematiska kunskapsöversikter och synteser. Workshopen inleddes med presentationer från personer som har stor erfarenhet av att arbeta med systematiska…

2018-01-11

Anders Wijkman leder nationella kommittén för klimatforskningsprogrammet

Formas har utsett Anders Wijkman till ordförande för programkommittén för det nationella forskningsprogrammet om klimat. Han har tidigare bland annat varit EU-parlamentariker och ordförande för Miljömålsberedningen. Kommittén ska stödja det tioåriga nationella forskningsprogrammet om klimat som startade 2017. – Vi är mycket glada över att Anders Wijkman har tackat ja till det här uppdraget. Anders har en unik…

2017-12-20

Samverkan och improvisation för social bostadspolitik

Ett trettiotal forskare och andra aktörer inom samhällsbyggande möttes på Orionteatern den 17 november för att lära sig mer om Formas aktuella utlysning inom socialt hållbar bostadspolitik. Eftersom Formas gärna ser samverkan med samhällets aktörer i de kommande ansökningarna fick deltagarna också möjlighet att nätverka med varandra efter goda tips från skådespelare. Utlysningen presenterades av ansvarig forskningssekreterare Emma Holmqvist med kollegor. Det är den första…

2017-12-01

Tänd brasan i toppen - för bättre hälsa och miljö

Få saker skapar julstämning så som en öppen brasa, men traditionell vedeldning i braskaminer, pannor och öppna spisar släpper också ut skadliga luftföroreningar. Genom att elda på ett sätt som gynnar hälsa, miljö och plånbok kan du minska utsläppen med upp till 50 procent. Det handlar om att tända i toppen. Naturvårdsverket har tagit fram en webbsida, broschyr och film med bra tips för en mer hållbar vedeldning.…

2017-11-21

Formas och Vetenskapsrådet välkomnar forskningsfinansiärer från hela Europa

Under två dagar i november är Formas och Vetenskapsrådet värdar för ett europeiskt möte om forskningspolitik och internationellt samarbete. Mötet hålls inom ramen för ett globalt samarbete om forskningsfinansiering - Global Research Council, GRC och äger rum i Stockholm. Inbjudna är representanter för forskningsfinansiärer i hela Europa som träffas för att diskutera ämnena Science Diplomacy och Peer Review.   Slutsatser och rekommendationer från mötet ska utmynna i underlag till GRCs årliga möte i Moskva…

2017-10-26

Ola Alterå chef för nya Klimatpolitiska rådet

Regeringen har idag utsett Ola Alterå till kanslichef för det Klimatpolitiska rådet. Han har en bred bakgrund från både näringsliv och politik och har nyligen varit utredare åt regeringen om cirkulär ekonomi. Klimatpolitiska rådet startar sin verksamhet i januari 2018 och ska utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med klimatmålen. – Jag är verkligen glad över att Formas blir värdmyndighet för det Klimatpolitiska rådet och jag ser…