Nyheter

Det senaste årets nyheter från Forskningsrådet Formas.

2018-01-11

Anders Wijkman leder nationella kommittén för klimatforskningsprogrammet

Formas har utsett Anders Wijkman till ordförande för programkommittén för det nationella forskningsprogrammet om klimat. Han har tidigare bland annat varit EU-parlamentariker och ordförande för Miljömålsberedningen. Kommittén ska stödja det tioåriga nationella forskningsprogrammet om klimat som startade 2017. – Vi är mycket glada över att Anders Wijkman har tackat ja till det här uppdraget. Anders har en unik…

2017-12-20

Samverkan och improvisation för social bostadspolitik

Ett trettiotal forskare och andra aktörer inom samhällsbyggande möttes på Orionteatern den 17 november för att lära sig mer om Formas aktuella utlysning inom socialt hållbar bostadspolitik. Eftersom Formas gärna ser samverkan med samhällets aktörer i de kommande ansökningarna fick deltagarna också möjlighet att nätverka med varandra efter goda tips från skådespelare. Utlysningen presenterades av ansvarig forskningssekreterare Emma Holmqvist med kollegor. Det är den första…

2017-12-01

Tänd brasan i toppen - för bättre hälsa och miljö

Få saker skapar julstämning så som en öppen brasa, men traditionell vedeldning i braskaminer, pannor och öppna spisar släpper också ut skadliga luftföroreningar. Genom att elda på ett sätt som gynnar hälsa, miljö och plånbok kan du minska utsläppen med upp till 50 procent. Det handlar om att tända i toppen. Naturvårdsverket har tagit fram en webbsida, broschyr och film med bra tips för en mer hållbar vedeldning.…

2017-11-21

Formas och Vetenskapsrådet välkomnar forskningsfinansiärer från hela Europa

Under två dagar i november är Formas och Vetenskapsrådet värdar för ett europeiskt möte om forskningspolitik och internationellt samarbete. Mötet hålls inom ramen för ett globalt samarbete om forskningsfinansiering - Global Research Council, GRC och äger rum i Stockholm. Inbjudna är representanter för forskningsfinansiärer i hela Europa som träffas för att diskutera ämnena Science Diplomacy och Peer Review. Slutsatser och rekommendationer från mötet ska utmynna i underlag till GRCs årliga möte i Moskva i…

2017-10-26

Ola Alterå chef för nya Klimatpolitiska rådet

Regeringen har idag utsett Ola Alterå till kanslichef för det Klimatpolitiska rådet. Han har en bred bakgrund från både näringsliv och politik och har nyligen varit utredare åt regeringen om cirkulär ekonomi. Klimatpolitiska rådet startar sin verksamhet i januari 2018 och ska utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med klimatmålen. – Jag är verkligen glad över att Formas blir värdmyndighet för det Klimatpolitiska rådet och jag ser…

2017-10-20

Frukost för att underlätta samarbete

I veckan fick forskare och andra aktörer chans att träffas och diskutera möjliga samarbeten på en frukost som Formas arrangerade under Bostadsmötet i Uppsala. Bakgrunden till frukosten är en ny utlysning i Forskning för en social bostadspolitik där Formas gärna ser att forskarna involverar andra aktörer i arbetet. Formas Emma Holmqvist är ansvarig för den nya utlysningen, som är inom ramen för det nationella forskningsprogrammet…

2017-10-02

Stor satsning på bioekonomi med samhällsfokus

Formas kommer att fortsätta stimulera utvecklingen av en cirkulär och biobaserad samhällsekonomi genom att dela ut 71 miljoner kronor under tre år. I slutet av förra veckan tog Formas forskarråd beslut om att finansiera projekt med fokus på samhällsvetenskapliga aspekter. Något som särskiljer sig från tidigare forskning på området. Formas ansvariga forskningssekreterare Karin Perhans säger att det samhällsvetenskapliga perspektivet…

2017-09-15

Mycket stort intresse inom utlysningen Kunskap om och för samhällets klimatarbete

Intresset för att forska inom utlysningen Kunskap om och för samhällets klimatarbete var mycket stort. Utlysningen stängde i mitten av augusti och det kom in 108 ansökningar. 38 avser utlysning av synteser och 70 avser enskilda forskningsprojekt. I november beslutar Formas forskarråd om vilka som beviljas medel. – Antalet ansökningar brukar variera från utlysning till utlysning och vi är förstås glada över det stora…

2017-09-14

Nära en miljard till forskning och innovation om smarta och hållbara städer

Nu startar Viable Cities, Sveriges hittills största satsning på forskning och innovation om smarta och hållbara städer. 960 miljoner kronor fördelas över tolv år och läggs på det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, som leds av KTH. Ett femtiotal aktörer från flera olika forskningsfält samlas med näringsliv, stat, kommuner och civilsamhälle. Den första utlysningen "Energiomvandling för livskraftiga städer" öppnar i oktober. Svenska kommuner,…

2017-09-06

Nya lösningar och fler innovationer i miljöarbetet

Det är dags att få nya lösningar och fler innovationer i miljöarbetet så att Sverige fortare ska få bättre miljö och klimat. Ett samarbete mellan myndigheter, forskning och näringsliv ligger till grund för en innovationstävling som startar i oktober. Idag presenteras de två lag som under ett år framöver kommer att arbeta med frågan: Hur kan en ny Öresundsbro byggas utan utsläpp av växthusgaser? Bakgrunden till tävlingen är att utsläpp av växthusgaser från basmaterialindustrin, som till exempel…

2017-06-29

Möt Maxida Märak, Anders Wijkman med fler för #klimatprat i Almedalen

Forskningsrådet Formas fokuserar på klimatarbete och samverkan i Almedalen. I våra arrangemang kan du prata klimat med forskare, politiker och civilsamhälle. I uppställningen finns bland annat vår generaldirektör Ingrid Petersson, artisten Maxida Märak, miljöpartiets Åsa Romson och klimatforskaren Kevin Anderson. Klimatfrågan har aldrig varit mer relevant än nu. Som en del av vårt nya uppdrag att skapa ett nationellt…

2017-06-27

Inger Andersson blir ordförande för nationella kommittén för livsmedelsforskning

Formas har idag utsett Inger Andersson, tidigare generaldirektör på Livsmedelsverket, till ordförande för den nationella kommittén för livsmedelsforskning. Samtidigt startar Formas arbetet med ett nytt nationellt tioårigt forskningsprogram om livsmedel. Programmet är en del av regeringens livsmedelsstrategi. Inger Andersson var generaldirektör på Livsmedelsverket mellan 2004 och 2013 och kommer närmast från…

2017-06-22

17 miljoner till forskning om hur växthusgasutsläpp kan minskas i skogs- och jordbruket

Igår beslutade Formas forskarråd att bevilja drygt 17 miljoner kronor till forskning som ska bidra till att minska växthusgasutsläpp inom skogs- och jordbruket. Forskningen ska pågå inom det europeiska nätverket ERA-GAS och tio projekt finansieras. Sju av de tio projekten har svenskt forskningsdeltagande och får stöd från Formas. – Svenska forskare har lyckats väldigt bra i den här utlysningen. Det återspeglar den svenska forskningens…

2017-05-04

Östersjöprogrammet BONUS gör skillnad!

Östersjöprogrammet BONUS firar i dagarna 10 år med att presentera en utvärdering som visar att BONUS starkt har bidragit till en kvalitetshöjning av marin forskning. Implementeringen av forskningen har varit framgångsrik och legat till grund för nya policys och förordningar samt för utvecklingen av nya innovativa företag i Östersjöområdet. Idag den 4 maj firar det internationella Östersjöprogrammet BONUS tio år. I samband med detta presenteras…

2017-04-10

Formas ger akutbidrag till aktionsforskning

Formas har beslutat att ge akutbidrag till deltagande observation inom ett stadsbyggnadsprojekt på Ringön i Göteborg. En forskare på Göteborgs universitet ska undersöka om det går att undvika gentrifiering vid nydaning av ett industriområde, det vill säga att befintliga brukare i ett område behöver flytta till förmån för bättre bemedlade grupper. Ett attraktivt läge som ligger centralt i staden och gärna nära vatten, det är urtypen för ett område…

2017-02-21

Medel till forskning för fungerande integration av migranter och flyktingar

Formas forskarråd har beslutat att bevilja drygt fem miljoner kronor till ett forskningsprojekt som ska bidra till en fungerande integration av migranter och flyktingar. Projektet är ett europeiskt samarbete mellan forskare från fyra länder och där Sverige representeras av forskare från Malmö högskola. Målet är att få fram ny kunskap om hur nätverk i det civila samhället och icke-statliga organisationer tillsammans med kommunal verksamhet kan arbeta för att stärka integrationen. – Pågående konflikter tvingar ett stort antal människor på flykt på jakt efter trygghet och skäliga…

2017-02-20

Sverige behöver en miljöanalysfunktion

Formas har lämnat synpunkter på miljö- och energidepartementets promemoria Redovisning av uppdrag: Inrättande av analysfunktion M2016:A. Formas menar att funktionen bör placeras hos en organisation som har kunskap om och förankring i miljösektorn och då helst hos en myndighet som kan säkerställa oberoende, legitimitet och långsiktig stabilitet. Det var Miljömyndighetsutredningen som i sitt slutbetänkande Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU…