Medietjänster

Här finns länkar till olika mediatjänster inom forskning.

Webbtidningen Extrakt

Med webbtidningen Extrakt vill Formas skapa en bro mellan forskningen och samhället, så att ny kunskap når ut och används. Vårt mål är att synliggöra den forskning och de utmaningar som finns samt väcka intresse och engagemang för frågorna. Tidningen är gratis.

Expertsvar

Expertsvar är en nationell mediaservice som drivs av Vetenskapsrådet i samarbete med universiteten, forskande institutioner och forskningsråd, bland annat forskningsrådet Formas. Genom ExpertSvar kan du som är journalist få tips på forskare att intervjua i olika aktuella ämnen. Pressansvariga/informatörer vid universiteten och forskningsråden svarar för att förmedla kontaktuppgifter för rätt expert inom utsatt tid.

Forskning.se

Forskning.se är en nationell webbplats för forskningsinformation som:

  • samlar och sorterar material om forskning 
  • kompletterar med översiktlig information
  • prioriterar det enkla och begripliga
  • ansvarar för sökning av svensk forskning
  • gärna samarbetar


Forskning.se ägs och utvecklas av åtta myndigheter, bland annat forskningsrådet Formas och stiftelser som finansierar forskning. Redaktionen är placerad på Vetenskapsrådet.

Forskning & framsteg

Forskning & framsteg är en tidskrift som ges ut av en stiftelse med en rad forskningsfinansiärer som intressenter, bland annat forskningsrådet Formas.

Internationella medietjänster

Elisabet Blomberg

2017-08-25