2017-03-16

Skogsforskningsprojekt svensk gåva på Finlands 100-årsdag

I december har det gått 100 år sedan Finland blev självständigt. Med anledning av jubileet skänker Sveriges regering två gåvor, ett skogsforskningsprojekt samt ett konstverk.

Skogsforskningsprojektet är ett svenskt-finskt samarbete som består av tolv stycken tvååriga forskartjänster. Projektet finansieras av Sveriges regering, Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Kempestiftelserna, Skogsindustriernas forskningsstiftelse och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Regeringens bidrag sker via Formas, som har i uppdrag att medverka till hög vetenskaplig kvalitet och en bra process för utlysningen av forskartjänsterna.

- Skogen är en gemensam nämnare mellan Sverige och Finland. Vi står inför liknande utmaningar och möjligheter kring skogens roll i bioekonomin, så vi hoppas att projektet kan leda till ett långsiktigt och ökat samarbete mellan våra länder, säger Karin Perhans, Forskningssekreterare och Formas representant i projektets styrgrupp.

Gåvorna kommer att överlämnas av H.M. Konungen den 1 juni 2017.