2015-02-17

Mistra och Formas storsatsar på humanistisk miljöforskning

Mistra och Formas finansierar ett forskningsprogram inom miljöinriktad humaniora som ska ledas av Linköpings universitet. Forskarna ska utveckla en plattform där miljöproblemen undersöks utifrån humanistiska perspektiv. Totalt omfattar programmet 50 miljoner kronor och det är den första svenska satsningen i sitt slag.

Det nya programmet bygger på en ansökan från Linköpings universitet - The Seed Box: An Environmental Humanities Collaboratory (EHC). Forskningssamarbetet samlar ett 60-tal forskare från olika discipliner inom humaniora.

- Satsningen är nationell, även om arbetet leds från Linköping. Vi har lyckats engagera de allra bästa inom en rad olika vetenskapsfält och vår ambition är att vi tillsammans ska utverka stordåd, säger programchef Cecilia Åsberg, kulturvetare och biträdande professor vid Tema Genus, Linköpings universitet.

- En av förutsättningarna för att forskningen ska kunna bidra till att uppnå en hållbar utveckling av vårt samhälle är att den breddas med ett humanistiskt perspektiv. Därför är det angeläget att den här satsningen nu kommer i gång, säger Gia Destouni, huvudsekreterare på forskningsrådet Formas.

Mistra och Formas satsar 20 miljoner kronor vardera. Dessutom bidrar Linköpings universitet och dess samarbetspartners med ungefär 10 miljoner. Under fyra år ska sex nationella och sju internationella lärosäten kraftsamla för att vidga och fördjupa miljöforskningen utifrån ett humanistiskt perspektiv.

Målet är att skapa ett internationellt starkt centrum inom Environmental Humanities. Forskningsfältet har rötter från 1800-talet med tänkare som Henry David Thoreau och John Muir, och är på framväxt i bland annat USA och Australien.

- Forskningsområdet genomgår en stark utveckling internationellt, säger Mistras vd Åke Iverfeldt. Sverige får med hjälp av programmet en framskjuten position inom humanistisk miljöforskning.

Inom programmet samlas filosofer, antropologer, genusvetare, historiker med flera, liksom även konstnärer med stark internationell lyskraft.


För mer information:

Formas:
Lissa Nordin, forskningssekreterare, lissa.nordin@formas.se, +46 (0)739-14 95 12
Emilie von Essen, presschef, eve@formas.se, +46 (0)733-50 31 61

Mistra:
Johan Edman, programansvarig, johan.edman@mistra.org, +46 (0)8-791 10 28
Malin Lindgren, kommunikationsansvarig, malin.lindgren@mistra.org, +46 (0)8-791 10 27

Intervju med foto på programchef Cecilia Åsberg finns i bifogade filer längre ner i detta dokument.

Cecilia Åsberg, programchef och biträdande professor vid Tema Genus, Linköpings universitet,
+46 (0)13 28 66 90, cecilia.asberg@liu.se
http://www.tema.liu.se/tema-g/Posthuman/environmental-humanities-collaboratory?l=sv

Relaterat / Dokument

Relaterat / Bilder

  • Bild: Programchef Cecilia Åsberg, kulturvetare och biträdande professor vid Tema Genus, Linköpings universitet. Fotograf: Julia Kimell

Relaterat / Kontaktpersoner

Emilie von Essen

Presschef

Tel: 0733503161

E-mail: eve@formas.se