2015-06-29

Har vi minskat algblomningen i Östersjön? SAMspråk, idag klockan 13.00 i Almedalen, Ala, Wisby Strand

Algblomningarna är ett av Östersjöns största problem, och leder bland annat till syrebrist i havet. Har åtgärderna mot algblomningen och övergödningen fungerat? Om inte, när förväntas de göra det? Vilka politiska beslut krävs, och vad behöver vi göra mer? Det här diskuterar experter och politiker i ett av Östersjöns viktigaste seminarium.   

Datum: Måndag, 29 juni 2015, 13:00 - 13:45

Plats: Ala på Wisby Strand, Donnersgatan 2

Arrangör: SAMspråk – Formas, Forte, Riksbankens jubileumsfond och Vetenskapsrådet

Moderator: Patrik Hadenius, chefredaktör, Forskning & Framsteg.

Deltagare:

  • Ragnar Elmgren, professor, Stockholms universitet
  • Anna Jöborn, chef för kunskapsavdelningen, Havs- och vattenmyndigheten
  • Gun Rudquist, chef för jordbruk och marina frågor, Naturskyddsföreningen

Paneldebatt: Föredragshållarna plus Jesper Skalberg Karlsson (M) som sitter i Miljö- och Jordbruksutskottet och Isabel Enström, regionråd, Region Gotland.

Läs mer

Relaterat / Kontaktpersoner

Emilie von Essen

Presschef

Tel: 0733503161

E-mail: eve@formas.se