Pressmeddelanden

Forskningsrådet Formas pressmeddelanden. Har du frågor som rör Formas pressmeddelanden är du välkommen att kontakta vår kommunikationschef Elisabet Blomberg.