Formas logotyper

Formas logotyper för webb och tryck.

Forskningsrådet Formas

För webb:

Färg RGB (centrerad, 2 rader)

Svart/vit RGB (centrerad, 2 rader)

För tryck:

Färg CMYK (centrerad, 2 rader)

Svart/vit CMYK (centrerad, 2 rader)

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas

För webb:

Färg RGB (centrerad, 2 rader)

Svart/vit RGB (centrerad, 2 rader)

För tryck:

Färg CMYK (centrerad, 2 rader)

Svart/vit CMYK (centrerad, 2 rader)

Bengt Kopp

2017-02-14