Regeringsuppdrag

Här presenteras Formas regeringsuppdrag. Listan kommer att kompletteras.

Rådet för hållbara städer

Regeringen har beslutat att inrätta ett råd för hållbara städer för att stärka kommunernas förutsättningar att utveckla gröna, hälsosamma och trygga städer. Formas är en av tio myndigheter som kommer ingå i rådet. Medlemmarna i rådet utgörs av myndigheternas chefer och en representant för kommunerna.

Formas har i uppdrag att bistå rådet för hållbara städer i arbetet med att samverka och identifiera effektiva samarbeten samt åtgärder som bidrar till en utveckling av hållbara städer. Arbetet ska utföras inom ramen för Formas verksamhetsområde och befintliga anslag. Myndigheterna som ingår i rådet ska bilda ett nätverk där experter från myndigheterna ingår samt en expert som representerar länsstyrelserna och en expert som representerar kommunerna. Arbetet i närverket kommer att påbörjas under 2018. Klicka här för att läsa mer om uppdraget.

Elisabet Blomberg

2018-01-31