Arbetsfördelningen

Organisation

Forskningsrådet Formas är en statlig myndighet med ett kansli som består av cirka 75 medarbetare. Formas har ett beslutande organ, Formas forskarråd, som tar beslut om forskningens inriktning och fördelning av myndighetens anslag för forskning och utveckling. Formas kansli leds av en generaldirektör.

Formas forskarråd

Formas forskarråd består av tretton ledamöter, sju av dessa är forskare, vilka väljs av elektorer utsedda av vetenskapssamhället. Sex ledamöter är så kallade samhällsrepresentanter, dessa utses av regeringen. Läs mer om Formas forskarråd.

Formas kansli

Formas kansli består av drygt 75 medarbetare fördelade på sex avdelningar och en stab.

De sex avdelningarna är dels uppdelade på tre avdelningar för forskningsfinansieringen inom Formas olika ansvarsområden: Avdelningen för Areella näringar, Avdelningen för Samhällsbyggande och Avdelningen för Miljö. Därutöver finns Avdelningen för analys och policy, Förvaltningsavdelningen som har ansvar för ekonomi, personal, registratur och IT och svarar för service till medarbetare och chefer inom varje område samt Kommunikationsavdelningen som medverkar i varje led av Formas verksamhet och bistår med intern och extern kommunikation rörande Formas satsningar på forskning och hur dessa satsningar ger resultat. Avdelningen ansvarar även för webbtidningen Extrakt. 

Formas hållbara lokaler

Från och med maj 2017 återfinns Formas i nya aktivitetsbaserade lokaler på Drottninggatan 89 i Stockholm. Inspirationsorden som ligger till grund för de nya lokalerna är hållbarhet, framtid, grönt, innovation och inspiration, samt kreativitet.

Hållbarhetstänket är något som är genomgående för lokalerna, från heltäckningsmattor som tillverkats av gammalt fisknät till levande lavar på väggarna och hantverksmässiga bord och stolar från svenska möbeltillverkare. 

Elisabeth Tejme

2017-10-05