2018-06-28

Hantering av personuppgifter i ReachMee

När du skapar ett konto i ReachMee, söker en tjänst eller prenumererar på lediga tjänster behöver Formas behandla dina personuppgifter.

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för HR och rekryterande personer inom organisationen i enlighet med EU:s Dataskyddsförordningen (2018), GDPR.

Vilka uppgifter behandlas?

För att skapa konto och söka en tjänst

Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras för Formas räkning i Formas rekryteringssystem, ReachMee.

Vi behandlar följande personuppgifter:
Namn
Födelseår
Kön
Foto
Kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer, adress
Svar på urvalsfrågor i ansökningsformuläret

Tillval:
CV
Personligt brev
Övriga bifogade filer (Betyg)

För att prenumerera på lediga tjänster

Kontaktuppgift: e-postadress 

Formas är personuppgiftsansvarig

Formas är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vad ska uppgifterna användas till?

Formas använder uppgifterna för att hantera din jobbansökan och jobbprenumeration. Din ansökan kommer hanteras via en kandidatprofil som samlar information du lämnat in i samband med dessa ärenden.

Urvalsfrågor
Baserat på dina svar i urvalsfrågorna i ansökningsformuläret kan du bli refuserad om du inte uppfyller skallkrav enligt kravspecifikationen. Skallkrav framgår i jobbannonsen.

Har du frågor ta kontakt med kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för HR och rekryterande personer inom organisationen, dvs rekryterande chef, assisterande medarbetare på rekryterande enhet samt fackliga representanter.

Offentlighetsprincipen

Som statlig myndighet omfattas Formas av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på dina ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Skyddad identitet 

Om du har skyddade identitet ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. Du bör även vara aktsam om vilken information du delar i din ansökan. Delge därför endast information som är relevant för den aktuella befattningen.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Samtliga personuppgifter kommer att raderas från Formas databas i rekryteringssystemet två år efter rekryteringen avslutades. Vid eventuell överklagandeprocess kommer dina personuppgifter kunna hanteras längre än två år. De raderas i så fall när överklagandeprocessen har avslutats. Om du inte har sökt en utannonserad tjänst kommer ditt konto att avslutas efter 24 månader om du inte förnyar ditt samtycke innan dess.

Vid prenumeration på lediga tjänster sparas dina personuppgifter 24 månader om du inte förnyar ditt samtycke innan dess.

Vid anställning sparas ansökan och anställningsavtal för kandidat som anställs i Formas ärendehanteringssystem samt registreras i Formas ekonomi- och lönesystem. Handlingarna arkiveras.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter Formas har om dig

Du har rätt att få information om vilka uppgifter Formas har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig ur ReachMee. Du kan själv uppdatera din användarprofil genom att logga in i ReachMee. Du kan även avsluta eller hantera jobbprenumerationer i din användarprofil.

Om du vill dra tillbaka ditt godkännande av personuppgiftshantering i samband med en rekryteringsprocess kan du göra en invändning mot behandlingen. Då upphör vi att behandla din ansökan i rekryteringssystemet. Formas raderar ansökan i ReachMee efter två år tillsammans med övriga ansökningar i enlighet med offentlighetsprincipen (se ovan).

Kontakt vid begäran om registerutdrag/ändra/radera uppgifter samt övriga frågor gällande personuppgiftshantering

registrator@formas.se
Begäran skickas till rätt person inom organisationen.

Organisationsnummer: 202100-5232
Postadress: 111 82 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 89
Telefon: 08-775 40 00

 

 

2018-06-28