Växtskyddsforskning för hållbarhet och konkurrenskraft

Formas har på uppdrag av regeringen identifierat forsknings- och utvecklingsbehov inom växtskyddsområdet. Målet är ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt jordbruk och skogsbruk, samt en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig trädgårdsnäring där biologisk mångfald kan bevaras samt negativa effekter på människors hälsa och miljön undvikas.

Författare
Forskningsrådet Formas
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2015-10-16
ISBN
978-91-540-6097-9
Beteckning
Rapport 7:2015
Bindningstyp
PDF
Språk
SV
John Tumpane

2016-10-17