Nationellt program för skogssektorsforskning 2000-2020

Nationellt program för skogssektorsforskning 2000-2020

Formas regeringsuppdrag att i samverkan med andra finansiärer utveckla förslag till ett nationellt forskningsprogram för skog har formen av en strategi för skoglig och skogsindustriell forskning. I föreliggande rapport som inlämnats till regeringen den 1 maj 2005 ingår även det utökade uppdraget att också inbegripa de efter stormen i januari 2005 uppkomna forskningsbehoven.

English version »»

Författare
Forskningsrådet Formas
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2006-03-15
ISBN
91-540-5958-5/ISSN 1653-3003
Beteckning
R5:2005
Sidor
86
Språk
SV
Vikt
200 gr
Produktmått
190x280 mm
Rikt illustrerad
Foton, figurer

2012-06-07