Miljöteknik, Forskningsprojekt 2008-2012

Miljöteknik, Forskningsprojekt 2008-2012

Miljöteknik har varit en av Forskningsrådet Formas strategiska satsningar
de senaste åren. Satsningen har haft sin utgångspunkt i den forskningsstrategi
som Formas och VINNOVA har tagit fram på uppdrag av regeringen.
Formas har genom två utlysningar i samverkan med näringslivet,
VINNOVA och Energimyndigheten finansierat drygt tjugo forskningsprojekt
inom området. Projekten presenteras i den här broschyren.

Författare
Birgitta Johansson; Conny Rolén
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2010-02-02
ISBN
978-91-540-6037-5
Beteckning
Br1:2010
Sidor
20
Språk
SV

2012-06-07