En hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor - genom högkvalitativ forskning, utveckling och innovation - Formas underlag till Sveriges livsmedelsstrategi

Livsmedelsforskning är ett viktigt fält inom Formas ansvarsområden. Formas ser det därför som angeläget att utveckla forskningsperspektivet inför regeringens fastställande av en livsmedels­strategi och har därför valt att inkomma med detta underlag. Underlaget betonar vikten av forskning, utveckling och innovation i en nationell livsmedelsstrategi. Dokumentet inkluderar erfarenheter från en workshop med deltagande från bland annat myndigheter i Irland, Storbritannien och Nederländerna, anordnad av Formas den 2 december 2015. Formas underlag till Sveriges livsmedelsstrategi

Författare
Forskningsrådet Formas
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2016-02-01
ISBN
978-91-540-6090-0
Beteckning
rapport
Bindningstyp
PDF
Språk
SV

2016-10-17