Forskningsstrategi för Miljöteknik

63,60 kr
Forskningsstrategi för Miljöteknik

Du kan välja mellan en tryckt version eller att ladda ner en pdf-fil. Den tryckta versionen för 64 kr (porto/frakt tillkommer) lägger du i "kundvagnen". Laddar ner pdf-filen, som är gratis, gör du längre ned på denna sida.

Rapporten finns även på engelska: "Research strategy for environmental technology" ISBN 978-91-540-6011-5".

Forskningsrådet Formas och VINNOVA har fått i uppdrag av regeringen att utarbeta en gemensam forskningsstrategi för miljöteknik. I föreliggande rapport redovisas bakgrund, utgångspunkter och överväganden för strategin. Vidare redovisas förslag till strategiska åtgärder och satsningar inom Formas och VINNOVAs verksamhetsområden, också i samverkan med andra aktörer.
Syftet med forskningsstrategin är att ta ett samlat grepp om forskning och utveckling av miljöteknik inom Formas och VINNOVAs verksamhetsområden. Strategin avser att främja framtagandet av ny kunskap och stärka kompetensen inom miljöteknikområdet och främja svensk konkurrenskraft på den globala marknaden för miljöteknik. En gemensam vision är formulerad.

Författare
Formas och VINNOVA
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2008-04-10
ISBN
978-91-6010-8/ISSN 1653-3003
Beteckning
R3:2008
Bindningstyp
Häftad
Sidor
56
Språk
SV
Produktmått
190 x 280 mm
Rikt illustrerad
4-färgsfoto
Pris
63,60 kr

2012-06-05