Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

63,60 kr
Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Du kan välja mellan att beställa en tryckt version för 64 kr eller att gratis ladda ner en PDF-fil.

Omställningen till en biobaserad samhällsekonomi innebär en övergång från en ekonomi som till stor del baseras på fossila råvaror till en resurseffektivare ekonomi grundad på förnybara råvaror producerade genom en hållbar användning av ekosystemtjänster från mark och vatten.

Rapporten finns även på engelska "Swedish Research and Innovation Strategy for a Bio-based economy".

Innehåll (pdf) »

Inledning (pdf) »

Författare
Redaktör Jonas Förare, Formas
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2012-03-23
ISBN
978-91-540-6067-2
Beteckning
R2:2012
Bindningstyp
Mjuk pärm
Sidor
36
Språk
SV
Vikt
145 g
Produktmått
190 x 280 mm
Rikt illustrerad
4-färgsfoto
Pris
63,60 kr

2012-08-31