Formas analys av fallstudier

Fallstudier inom miljö, klimat, areella näringar och samhällsbyggande.

Forskningens samhällsnytta och hur den kan utvärderas har varit centrala frågeställningar i den här rapporten som granskat 84 fallstudier som Formas samlade in, inom områdena miljö, klimat, areella näringar och samhällsbyggande, inför forskningspropositionen 2016.

Författare
Karla Anaya-Carlsson och John Tumpane
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2017-02-02
ISBN
978-91-540-6098-6
Beteckning
Rapport 1:2017
Bindningstyp
PDF
Sidor
22
Språk
SV
Bengt Kopp

2017-02-02