Bygd i förändring

67,84 kr
Bygd i förändring

I projektet Hållbar bebyggelseutveckling – teori, politik och praktik, har Formas och Boverket samverkat tillsammans med Nationalkommittén för Habitat och Agenda 21.

Projektet ger en översikt över kunskapsläget och diskuterar de erfarenheter och slutsatser om hållbar utveckling i stadsbygd och landsbygd som forskare, politiker och praktiker kommit fram till på senare år.

Den fullständiga dokumentationen från projektet finns att läsa på Formas och Boverkets hemsidor, www.formas.se och www.boverket.se.

Författare
Redaktör: Katarina Lindgren
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2004-12-09
ISBN
91-540-5930-5
Beteckning
G3:2004
Bindningstyp
Häftad
Sidor
34
Språk
SV
Vikt
20 gr
Pris
67,84 kr

2012-06-05