Forskning till stöd för att uppnå Giftfri miljö - Analys och strategi

Formas har på uppdrag från regeringen genomfört en analys av forskning till stöd för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. I uppdraget ingick även att ta fram förslag till en nationell forskningsstrategi för perioden 2015–2025. Uppdraget har genomförts i samarbete med Kemikalieinspektionen och Vinnova.

Författare
Forsningsrådet Formas
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2015-11-13
ISBN
978-91-540-6096-5
Beteckning
Rapport 5:2015
Bindningstyp
PDF
Språk
SV
Anna Vikström

2016-10-17