Rapporter

Här hittar du Formas rapporter, forskningsstrategier och utvärderingar.

Rapporter

Analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Författare
Forskningsrådet Formas
Förlag
Forskningsrådet Formas
Språk
SV
ISBN
878-91-540-6096-2
Bindningstyp
PDF

Analys av miljöforskningen och förslag till strategi 2011-2016

Analys av miljöforskningen och förslag till strategi 2011-2016
Författare
Formas/Maria Nilsson och Kari Stange
Förlag
Forskningsrådet Formas
Språk
SV
ISBN
978-91-540-6058-0/ISSN 1653-3003
Bindningstyp
Mjuk pärm
Pris
63,60kr

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald
Författare
Redaktör: Birgitta Johansson
Förlag
Forskningsrådet Formas
Språk
SV
ISBN
91-540-5900-3

Bostadsgården - vardagsrum, lekplats, mötesplats och utsikt

Bostadsgården - vardagsrum, lekplats, mötesplats och utsikt
Författare
Författare: Eva Kristensson. Redaktör: My Laurell
Förlag
Forskningsrådet Formas
Språk
SV
ISBN
ISBN 978-91-540-5984-3
Bindningstyp
Pocket

Bygd i förändring

Bygd i förändring
Författare
Redaktör: Katarina Lindgren
Förlag
Forskningsrådet Formas
Språk
SV
ISBN
91-540-5930-5
Bindningstyp
Häftad
Pris
67,84kr

En hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor - genom högkvalitativ forskning, utveckling och innovation - Formas underlag till Sveriges livsmedelsstrategi

Författare
Forskningsrådet Formas
Förlag
Forskningsrådet Formas
Språk
SV
ISBN
978-91-540-6090-0
Bindningstyp
PDF

Evaluation of the Healthy Building

Evaluation of the Healthy Building
Författare
Report
Förlag
Forskningsrådet Formas
Språk
SV
ISBN
978-91-540-5943-7

Formas analys av fallstudier

Författare
Karla Anaya-Carlsson och John Tumpane
Förlag
Forskningsrådet Formas
Språk
SV
ISBN
978-91-540-6098-6
Bindningstyp
PDF

Formasfinansierad forskning om miljöteknik

Formasfinansierad forskning om miljöteknik
Författare
Redaktör Birgitta Johansson Forskningssekreterare Conny Rolén
Förlag
Forskningsrådet Formas
Språk
svenska
ISBN
978-91-540-6087-0
Bindningstyp
Pocket
Pris
50,88kr

Forskning för Agenda 2030

Författare
Åsa Persson, Linda Bell, Nina Weitz, Stefanie Chan, Aaron Maltais, Annie Sturesson, Anneli Sundin
Förlag
Forskningsrådet Formas
Språk
Svenska
ISBN
978-91-540-6103-7
Bindningstyp
PDF

Forskning för att möta klimatutmaningarna

Författare
Forskningsrådet Formas
Förlag
Forskningsrådet Formas
Språk
Svenska
ISBN
978-91-540-6105-1
Bindningstyp
PDF

Forskning för ett integrerat och hållbart samhällsbyggande

Författare
Forskningsrådet Formas
Förlag
Forskningsrådet Formas
Språk
Svenska
ISBN
978-91-540-6104-4
Bindningstyp
PDF

Forskning till stöd för att uppnå Giftfri miljö - Analys och strategi

Författare
Forsningsrådet Formas
Förlag
Forskningsrådet Formas
Språk
SV
ISBN
978-91-540-6096-5
Bindningstyp
PDF

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi
Författare
Redaktör Jonas Förare, Formas
Förlag
Forskningsrådet Formas
Språk
SV
ISBN
978-91-540-6067-2
Bindningstyp
Mjuk pärm
Pris
63,60kr

Forskningsstrategi för Miljöteknik

Forskningsstrategi för Miljöteknik
Författare
Formas och VINNOVA
Förlag
Forskningsrådet Formas
Språk
SV
ISBN
978-91-6010-8/ISSN 1653-3003
Bindningstyp
Häftad
Pris
63,60kr

Gränsöverskridande stadsforskning - erfarenheter från sex hållbarhetsprojekt

Gränsöverskridande stadsforskning - erfarenheter från sex hållbarhetsprojekt
Författare
Redaktörer: Britt Olofsdotter, Kristina Björnberg, Bengt Kopp
Förlag
Forskningsrådet Formas
Språk
SV
ISBN
978-91-540-6088-7
Bindningstyp
Mjuk pärm
Pris
50,88kr

Hållbar framtid genom stark forskning och utveckling

Hållbar framtid genom stark forskning och utveckling
Författare
Forskningsrådet Formas
Förlag
Forskningsrådet Formas
Språk
SV
ISBN
978-91-540-6089-4
Bindningstyp
Mjuk pärm
Pris
29,68kr

Hållbar rennäring och övrig samerelaterad forskning, Kunskapsöversikt

Hållbar rennäring och övrig samerelaterad forskning, Kunskapsöversikt
Författare
Forskningsrådet Formas
Förlag
Forskningsrådet Formas
Språk
SV
ISBN
91-540-5968-2/ISSN 1653-3003
Bindningstyp
Mjuk pärm
Pris
67,84kr

Hållbar stadsutveckling - forskningsöversikt

Hållbar stadsutveckling - forskningsöversikt
Författare
Forskningsrådet Formas/Lena From
Förlag
Forskningsrådet Formas
Språk
Hållbar stadsutveckling - forskningsöversikt
ISBN
978-91-540-6055-9
Bindningstyp
Mjuk pärm
Pris
63,60kr

Inkluderande forskning och innovation

Inkluderande forskning och innovation
Författare
Malin Lindberg
Förlag
Forskningsrådet Formas
Språk
Svenska
ISBN
978-91-540-6101-3
Bindningstyp
PDF

Kunskap om landsbygdens utveckling - forskningsstrategi 2006

Kunskap om landsbygdens utveckling - forskningsstrategi 2006
Författare
Forskningsrådet Formas
Förlag
Forskningsrådet Formas
Språk
SV
ISBN
978-91-540-5991-1/ISSN 1653-3003
Bindningstyp
Mjuk pärm
Pris
63,60kr

Läkemedel i miljön. Miljögifter och könsskillnader - Forskningsprojekt 2007 - 2010

Läkemedel i miljön. Miljögifter och könsskillnader - Forskningsprojekt 2007 - 2010
Författare
Forskningsrådet Formas
Förlag
Forskningsrådet Formas
Språk
SV
ISBN
978-91-540-6017-7
Bindningstyp
Pocket

Mat för livet - om framtidens livsmedel

Mat för livet - om framtidens livsmedel
Författare
Ansvarig utgivare: Bruno Nilsson, KSLA
Förlag
Forskningsrådet Formas
Språk
SV
ISBN
91-85205-07-9

Medborgarforskning och vetenskapens demokratisering

Medborgarforskning och vetenskapens demokratisering
Författare
Dick Kasperowski, Christopher Kullenberg
Förlag
Forskningsrådet Formas
Språk
Svenska
ISBN
978-91-540-6102-0
Bindningstyp
PDF

Miljökonsekvenser av GMO, kunskapsöversikt

Miljökonsekvenser av GMO, kunskapsöversikt
Författare
Forskningsrådet Formas. Redaktör: Jonas Förare
Förlag
Forskningsrådet Formas
Språk
SV
ISBN
978-91-540-6030-6/ISSN 1653-3003

Miljöteknik, Forskningsprojekt 2008-2012

Miljöteknik, Forskningsprojekt 2008-2012
Författare
Birgitta Johansson; Conny Rolén
Förlag
Forskningsrådet Formas
Språk
SV
ISBN
978-91-540-6037-5

Nationellt program för skogssektorsforskning 2000-2020

Nationellt program för skogssektorsforskning 2000-2020
Författare
Forskningsrådet Formas
Förlag
Forskningsrådet Formas
Språk
SV
ISBN
91-540-5958-5/ISSN 1653-3003

Samhällsvetenskaplig miljöforskning, forskningsstrategi 2006

Samhällsvetenskaplig miljöforskning, forskningsstrategi 2006
Författare
Forskningsrådet Formas
Förlag
Forskningsrådet Formas
Språk
SV
ISBN
978-91-540-5969-0

Skådebröd eller levebröd?

Skådebröd eller levebröd?
Författare
Konferensdokumentation
Förlag
Forskningsrådet Formas
Språk
SV
ISBN
91-540-5944-5

Strategi för fisk- och fiskeforskning

Strategi för fisk- och fiskeforskning
Författare
Forskningsrådet Formas
Förlag
Forskningsrådet Formas
Språk
SV
ISBN
91-540-5936-4

Sweden Builds for Sustainability - Ten winning cases from a competition

Författare
Formas, Boverket, Sweden Green Building Council
Förlag
Forskningsrådet Formas
Språk
EN
ISBN
978-91-540-6083-2
Bindningstyp
Pocket

Utvärdering strategiska innovationsprogram

Utvärdering strategiska innovationsprogram
Författare
Sara Modig, Christopher Palmberg och Monica Schofield
Förlag
Forskningsrådet Formas
Språk
Svenska
ISBN
978-91-540-6106-8
Bindningstyp
PDF

Växtskyddsforskning för hållbarhet och konkurrenskraft

Författare
Forskningsrådet Formas
Förlag
Forskningsrådet Formas
Språk
SV
ISBN
978-91-540-6097-9
Bindningstyp
PDF