Yttertak. Klimatpåverkan, skador och lösningar.

79,50 kr

Pris 80 kr inkl. moms .

Enkel och lättfattlig framställning om olika typer av tak och den påverkan de utsätts för. Utförande av tätskikt av papp och avvattningsanordningar samt vanliga skadetyper.

Författare
Rätt i bygget
Förlag
Byggforskningsrådet
År
1982-06-18
ISBN
978-91-540-3777-8
Beteckning
T36:1982
Bindningstyp
Häftad
Sidor
65
Språk
SV
Vikt
230 gr
Pris
79,50 kr

2012-12-21