Wien 1848 - 1934 - En arkitekturpolitisk studie av en stad i förändring

111,30 kr
Wien 1848 - 1934 - En arkitekturpolitisk studie av en stad i förändring

Pris 111 kr inkl. moms.

Perioden 1848-1934 kan avgränsas med hjälp av två viktiga händelser i Wiens historia. År 1848 utbröt den liberala borgerliga revolutionen. Man vände sig mot feodalism och krävde demokrati. Händelsen fick också ett konkret uttryck i stadsbilden i och med att samtidigt den gamla stadsmuren raserades och fick ge plats för den praktfulla boulevarden Ringstrasse. År 1934 var den politiska situationen annorlunda i Wien. Första världskriget hade medfört att den österrikisk-ungerska supermakten krympt samman till republiken Österrike. Vid denna tid byggde den socialdemokratiska ledningen kommunala bostadsanläggningar i superformat med upp till 5 000 invånare. Det året sattes punkt för en progressiv arkitekturutveckling i Wien. Utvecklingen tog därefter andra banor genom inbördeskriget, den efterföljande fascistiska regimen och 30-talets depression.
Den här boken är en historisk analys av Wiens förändring under den aktuella perioden. Den vill visa hur intressant och viktigt sambandet är mellan byggd miljö och politiska händelser och hur detta växelspel påverkar våra levnadsvillkor. Författaren har som arbetsidé att människornas byggda omvärld är materialiserade konflikter. Man drivs att vilja övervinna naturen och också av samhällspolitiska konflikter att förändra den byggda omvärlden. I boken åskådliggörs processen genom skildringar dels på makronivå av det politiska spelet dels på mikronivå av livet i arbetarbostäderna. Se gärna boken också som ett inlägg i debatten om den täta staden som livsform kontra den gröna vågens tro på en livsform anpassad till en god natur!

Författare
Fritz Wulz
Förlag
Byggforskningsrådet
År
1979-10-10
ISBN
978-91-540-3017-X
Beteckning
T16:1979
Bindningstyp
Mjuk pärm
Sidor
316
Språk
SV
Vikt
785 gr
Produktmått
165x240
Rikt illustrerad
sv/v foton
Pris
111,30 kr

2012-12-14