Vibrationer i jord

47,70 kr

Pris 48 kr inkl. moms.

I skriften beskrivs vad människor och hus tål av vibrationer, vad man skall tänka på när man planerar nya bostadsområden och hur man skall gå till väga när man fått problem med vibrationer från jord. Vibrationers utbredning.

Författare
Bo Carlsson, Rainer Massarsch
Förlag
Byggforskningsrådet
År
1986-06-18
ISBN
978-91-540-4585-5
Beteckning
T16:1986
Bindningstyp
Häftad
Sidor
15
Språk
SV
Vikt
56 gr
Pris
47,70 kr

2012-12-14