Utvärdering av projekt som finansierats av Stiftelsen Hästforskning (SHF) 2004–2011-Utvärdering 2012

63,60 kr
Utvärdering av projekt som finansierats av Stiftelsen Hästforskning (SHF) 2004–2011-Utvärdering 2012

Pris 64 kr inkl moms för tryckt version. PDF-fil gratis nedladdning.

I augusti 2011 gav styrelsen för Stiftelsen Hästforskning (SHF) Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) i uppdrag att utvärdera den forskning som SHF stöder. Stiftelsen grundades 2004 och har därefter förfogat över stadigt ökande bidragssummor från hästnäringen i Sverige och från 2009 även i Norge. Sedan 2006 har även Formas bidragit till Stiftelsen.
Utvärderingen har omfattat vetenskaplig kvalitet, relevans för hästnäringen och spridning av forskningsresultat från samtliga projekt som beviljats och slutrapporterats före september 2011. För uppdraget tillsattes en nordisk, tvärvetenskaplig utvärderingspanel med kompetens från veterinärmedicin, jordbruks- och beteendeforskning, samhällsvetenskap samt representation från hästnäringen.

Utvärderingen finns även på engelska>>

Innehåll (pdf) »

Inledning (pdf) »

Författare
Redaktör: Jonas Förare
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2012-11-07
ISBN
978-91-540-6072-6
Beteckning
R4:2012
Bindningstyp
Mjuk pärm
Sidor
64
Språk
SV
Vikt
190 gr
Produktmått
160 x 240 mm
Rikt illustrerad
4-färgsfoto
Pris
63,60 kr

2012-11-06