Traditionell kalkfärg

318,00 kr
Traditionell kalkfärg

Pris 318 kr inkl. moms.

Traditionell kalkfärg är ett målningsmaterial för kalkputs på befintliga men även nya byggnader. Med traditionell kalkfärg kan äldre byggnader bevaras som vittnesbörd om sin tids byggnadsskick. Rätt utförd är kalkfärgen hållbar. Den är inte för tät och stark för något underlag och är lättare att renovera än alla andra putsfärger. Kalkfärg har lyster och en alldeles egen ytkaraktär. I denna skrift beskrivs hur man målar med traditionell kalkfärg och utgår från samma arbetsmetoder som förr men med en anpassning till de villkor som gäller för byggandet idag. Tonvikt har lagts på arbetsutföranden som ger ett hållbart resultat. Skriften vänder sig till byggnadsförvaltare, projektörer, entreprenörer, arbetsledare och hantverkare.

Författare
Henrik Kjellberg
Förlag
Byggforskningsrådet
År
1998-07-01
ISBN
978-91-540-5777-9
Beteckning
T6:1997
Bindningstyp
Hård pärm
Sidor
60
Språk
SV
Vikt
280 gr
Pris
318,00 kr

2012-12-12