Tänkvärda trädgårdar - När utemiljön blir en del av vården

294,68 kr
Tänkvärda trädgårdar - När utemiljön blir en del av vården

Pris 295 kr inkl moms

Tänk vilken tillgång det är att ha nära till en vacker park eller trädgård när man befinner sig i kris, blivit sjuk eller gammal och är beroende av vård! En medvetet anlagd och använd trädgård intill vårdinrättningen påverkar nämligen både vår livskvalitet och rehabilitering i positiv riktning. Det borde vara en självklar rättighet för alla.

Dessa trädgårdar och parker kallas i den här boken för tänkvärda trädgårdar, eftersom de är väl värda att begrunda och ta intryck av. Gröna miljöer har visat sig fungera som bra hjälpmedel vid behandling och sysselsättning i vården.

Boken innehåller en samling goda exempel på tänkvärda trädgårdar i Sverige. Den omfattar också en internationell utblick med nedslag i Japan, Österrike och USA. Det är ingen ny tanke att parkvistelse och trädgårdsarbete kan ha goda effekter på hälsan. Boken visar att kopplingen mellan hälsa och utevistelse kan följas ända från antiken och fram till våra dagar. Läsaren får även inblick i de senaste forskningsrönen.

Författare
Pia Schmidtbauer, Patrik Grahn, Mats Lieberg
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2005-04-06
ISBN
978-91-540-5940-2
Beteckning
T1:2005
Bindningstyp
Pocket
Sidor
157
Språk
SV
Vikt
613 gr
Rikt illustrerad
Färgfoto
Pris
294,68 kr

2012-11-07