Tankar om förstadens framtid

254,40 kr
Tankar om förstadens framtid

Pris 254 kr inkl moms

Den här boken vill gjuta nytt liv i en stadsbyggnadsdebatt som har sitt fokus på
förstädernas utvecklingsmöjligheter. Det är i förstaden framtidens nybyggnadsmöjligheterna finns och det är också där huvudelen av stadsbefolkningen bor.

Hur skapar man då den goda förstaden, där människor trivs, känner tillhörighet och trygghet? Bör den vara mer stadsmässig? Vilka bebyggelsetyper är mest attraktiva? Vilken identitet har förstadens offentliga rum? Hur kan miljön bli tryggare?

Det är några av frågorna som behandlas av författarna till denna antologi; forskare och lärare på arkitekturskolan vid Lunds tekniska högskola. Med utgångspunkt från aktuell forskning och 1900-talets förstadsbyggande i bland annat Sverige och USA försöker de ringa in väsentliga faktorer att ta hänsyn till i planeringsprocessen.

Tankar om förstadens framtid är en bok för alla som arbetar med eller intresserar sig för stadsplanering och samhällsbyggnadsfrågor. Den innehåller konkreta exempel och förslag på hur förstadsmiljöerna kan utvecklas på ett för invånarna positivt sätt.

Författare
Redaktörer: Bo Larsson & My Laurell
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2006-04-06
ISBN
978-91-540-5961-5
Beteckning
T13:2005
Bindningstyp
Mjuk pärm
Sidor
138
Språk
SV
Vikt
250 gr
Produktmått
185x270 mm
Rikt illustrerad
figurer, foton
Pris
254,40 kr

2012-11-07