Stuck - Framtidens material sedan åttatusen år.

466,40 kr
Stuck - Framtidens material sedan åttatusen år.

Pris 466 kr inkl. moms.

En bok som fyller en kunskapslucka och visar på materialet stucks fantastiska möjligheter, inte minst i dagens byggande. Författaren arkitekt Dieter Beier har sysslat med stuck under större delen av sitt liv. Denna välgjorda och brett upplagda praktbok skildrar stuckens historia från de första stuckföremål som arkeologer fann i stenåldersbosättningar från det neolitiska Jeriko, ca 7000 år f Kr.

Till nutid når den via de italienska bildhuggare och stuckatörer som utvecklade konsthantverket i renässansens Europa och blev de främsta stilbildarna och inspiratörerna ända in i våra dagar. Boken innehåller också många exempel på den nutida användningen av stuck. Detta är en inspirationskälla för arkitekter, formgivare, byggare och byggherrar som vill upptäcka framtidens material sedan 8000 år!

Författare
Dieter Beier
Förlag
Byggforskningsrådet
År
1998-04-10
ISBN
978-91-540-5714-0
Beteckning
T15:1995
Bindningstyp
Hård pärm
Sidor
246
Språk
SV
Vikt
1014 gr
Pris
466,40 kr

2012-12-21