Stadsekologi och trädgårdskultur. Porträtt av en kretsloppspionjär, Leberecht Migge 1881-1935

337,08 kr

Pris 337 inkl. moms.

I denna biografi presenteras trädgårdsarkitekten Leberecht Migge, som var verksam i Tyskland i början av 1900-talet.

Författare
Lena Jarlöv
Förlag
Byggforskningsrådet
År
1997-01-10
ISBN
978-91-540-5757-4
Beteckning
T13:1996
Bindningstyp
Hård pärm
Sidor
155
Språk
SV
Vikt
664 gr
Pris
337,08 kr

2012-12-21