Skador på hus - vad gör man? Invändiga detaljer

277,72 kr
Skador på hus - vad gör man? Invändiga detaljer

Pris 278 kr inkl. moms.

Handboksserien "Skador på hus. Vad gör man?" avslutas med denna bok, den fjärde, som tar upp skador på invändiga detaljer. I boken ges först en historisk återblick och man beskriver hur en besiktning ska gå till för att man ska kunna vidta rätt åtgärder.

Åtgärder som tar hänsyn både till husets kulturhistoriska värde och till människorna som ska använda huset. Funktionsbristerna studeras utifrån brandrisker, inbrottsrisker, ljud och buller samt sanitära förhållanden. Boken är lämplig som handbok, uppslagsbok och lärobok för såväl yrkesverksamma som noviser.

Fler titlar i serien "Skador på hus - vad gör man?"

Författare
Sven-Erik Bjerking, Bertil Clavensjö
Förlag
Byggforskningsrådet
År
1993-10-15
ISBN
978-91-540-5549-0
Beteckning
T13:1993
Bindningstyp
Hård pärm
Sidor
234
Språk
SV
Vikt
1076 gr
Pris
277,72 kr

2012-12-06