Radonboken - Nya byggnader

286,20 kr
Radonboken - Nya byggnader

Pris 286 kr inkl. moms.

Radon utgör den största strålrisken i Sverige. Alla utsätts för radon, i hemmet eller på arbetsplatsen. Ett stort antal byggnader med för höga radonhalter måste saneras, men det är också nödvändigt att vid nyproduktion förebygga förhöjda radonhalter. I nya byggnader oavsett om de innehåller bostäder eller lokaler ska radonhalten vara under 200 Bq/m3.

RADONBOKEN – Förebyggande åtgärder i nya byggnader beskriver utförligt i text och bild hur man vid nybyggnad kan förebygga att radonhalterna i det färdiga huset blir förhöjda. Bokens tyngdpunkt ligger på redovisning av hur man bygger för att förhindra att radongas från marken kommer in i byggnader.

RADONBOKEN innehåller i övrigt omfattande information om markradon och hur man undersöker markförhållandena inför nybyggnad. Radonavgång från grundvatten och byggmaterial behandlas, liksom teknik för mätning av radon och gammastrålning. Boken redovisar aktuella gränsvärden/riktvärden för radon samt myndigheternas föreskrifter och rekommendationer.

RADONBOKEN – Förebyggande åtgärder i nya byggnader vänder sig till dig som i yrket behöver kunskap om radon och hur man förebygger att radonhalten blir förhöjd i den nya byggnaden. Den vänder sig också till dig som av annan anledning vill få fördjupade kunskaper om radon i mark och i byggnader.

 

Författare
Bertil Clavensjö & Gustav Åkerblom
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2004-10-20
ISBN
978-91-540-5926-7
Beteckning
T6:2004
Bindningstyp
Pocket
Sidor
106
Språk
SV
Vikt
250 gr
Pris
286,20 kr

2012-12-04