Råd om ljud i hus

270,30 kr
Råd om ljud i hus

Pris 270 kr inkl. moms.

Skriften bygger på många års erfarenheter från ljudmätningar på fältet.
Här redovisas byggnadskonstruktioner i hus byggda under de senaste hundra åren. Vilka ljudkvaliteter man kan räkna med att konstruktionerna har och hur man kan förbättra ljudmiljön. Här visas också hur man åtgärdar ljudproblem i befintliga ventilationsanläggningar.

Författare
Kjell Björkman, Sergius Blomquist, Henry Nyman, Mikael Thorselius
Förlag
Byggforskningsrådet
År
1991-10-10
ISBN
978-91-540-5329-3
Beteckning
T10:1991
Bindningstyp
Mjuk pärm
Sidor
128
Språk
SV
Vikt
210 gr
Pris
270,30 kr

2012-12-04