Materialdata för fukttransportberäkningar

217,30 kr
Materialdata för fukttransportberäkningar

Pris 217 kr inkl. moms. Skriften ingår i serien Fuktsäkerhet i byggnader

Materialdata för de vanligaste byggnadsmaterialen presenteras. Materialens egenskaper redovisas som funktion av den relativa fuktigheten och kan användas för att beräkna fukttransport i konstruktioner. Skriften innehåller också exempel på hur fuktdata kan användas i beräkningar samt sambanden mellan olika fukttransportkoefficienter.

Övriga skrifter om fukt hittar du i kategorin Fuktsäkerhet.

Författare
Göran Hedenblad
Förlag
Byggforskningsrådet
År
1999-06-14
ISBN
978-91-540-5766-5
Beteckning
T19:1996
Bindningstyp
Pocket
Sidor
56
Språk
SV
Vikt
228 gr
Produktmått
210 x 297 mm
Rikt illustrerad
Diagram
Pris
217,30 kr

2012-09-07