Markradon. Riktlinjer för markradonundersökningar

58,30 kr

Pris 58 kr inkl. moms.

Markradonundersökning - kartunderlag och fältmätningar, riskklassning - bedömning av radonrisk, hög-normal-låg, anpassad byggnadsteknik - krav vid nybyggnad.

I den här skriften beskrivs hur man bör genomföra en markradonundersökning med syftet att klassificera markradonrisken och hur man skyddar sig mot förhöjd radonrisk vid nybyggnad. Åtgärder i befintliga radonhus behandlas däremot inte.

Författare
Bengt Rosén, Gustav Åkerblom
Förlag
Byggforskningsrådet
År
1989-06-18
ISBN
978-91-540-5109-6
Beteckning
T20:1989
Bindningstyp
Häftad
Sidor
15
Språk
SV
Vikt
56 gr
Pris
58,30 kr

2012-12-21