Leda projektering i byggprocessen

397,50 kr
Leda projektering i byggprocessen

Pris 398 kr inkl moms

Produktbestämning (design) utgör den centrala delen i projekteringsarbetet, eftersom val av arkitektoniska uttryck, formgivning i detaljer och teknisk konstruktion avgör vilka egenskaper det färdiga byggnadsverkets kommer att få.

Att projektera innebär mycket mer än att göra ritningar och beskrivningar för ett byggprojekt. Det handlar även om att reda ut förutsättningar, uppfylla myndigheternas bestämmelser, specificera byggherrens krav och arbeta fram program och skisser. Det är också väsentligt att uppnå rätt kvalitet inom givna kostnadsramar.

De kunskaper som utvecklas under processen ska förmedlas vidare som underlag för upphandling, produktion och förvaltning. Att leda projektering i byggprocessen i samverkan med många aktörer med vitt skilda intressen och kompetensområden är en krävande uppgift. Insiktsfullt ledarskap och personliga egenskaper är i hög grad avgörande för att leda projekteringen till ett gott resultat.

Boken ger både råd till den som vill utveckla sina kunskaper i projekteringsledning och ökar insikten hos övriga aktörer i byggprocessen om projekteringsledarens roll och ansvar. Den vänder sig främst till alla som medverkar i planering, projektering och byggande samt till studerande vid de tekniska högskolorna.

Rodel Stintzing, arkitekt SAR/MSA, är verksam som praktiserande arkitekt sedan 1960-talet. Han har medverkat i många större byggprojekt med stor komplexitet och är lärare i projekteringsmetodik och projekteringsledning vid Kungl. Tekniska Högskolan.

Författare
Rodel Stintzing
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2005-10-05
ISBN
978-91-540-5941-0
Beteckning
T7:2005
Bindningstyp
Hård pärm
Sidor
299
Språk
SV
Vikt
700 gr
Produktmått
165x255 mm
Pris
397,50 kr

2012-11-06