Landskap för mångbruk - erfarenheter från England

267,12 kr
Landskap för mångbruk - erfarenheter från England

Pris 267 kr inkl. moms.

Planering, förvaltning och skydd av landskap, och landskap som mötesplats för många intressen – det är vad den här boken handlar om. Författaren Ingrid Sarlöv Herlin har under flera år vistats vid universitet i England och är specialist på den europeiska landskapskonventionen, som Sverige nu har anslutit sig till.
Vad kan vi i Sverige lära av England när det gäller landskapsförvaltning? Vad motiverar en bok full med engelska exempel? Svaret är att England ligger före Sverige när det gäller att genomföra idéerna i landskapskonventionen. Landskap med särskilda skydd i England är intressanta för att man har kunnat utveckla samverkan och innovativa lösningar som är specifika för varje område, och för att boende och näringsidkare deltar. I de här områdena arbetar man också aktivt för att föra ut kunskap till allmänheten.

Exemplen från England kan inspirera alla som kommer i kontakt med landskapsfrågor – myndigheter, organisationer, lärare, forskare, studenter och enskilda. Landskapskonventionens helhetssyn på landskapet ställer krav på samarbete mellan olika aktörer i samhället. Bokens slutkapitel handlar om vad vi kan lära oss i Sverige av exemplen från England. Bokens många foton talar delvis för sig själva. Författaren är själv fotograf till samtliga bilder.

Ingrid Sarlöv Herlin är professor i landskapsplanering vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Hon har under många år varit engagerad i den europeiska landskapskonventionen genom europeiska nätverk inom undervisning och forskning.

Högupplöst omslagsbild>>

 

Innehåll (pdf) »

Inledning (pdf) »

Författare
Ingrid Sarlöv Herlin
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2012-03-08
ISBN
978-91-540-6065-8
Beteckning
T1:2012
Bindningstyp
Mjuk pärm
Sidor
252
Språk
SV
Vikt
920
Produktmått
180x260
Rikt illustrerad
4-färgsfoto
Pris
267,12 kr

2012-06-04