Lägenhetsdörrar

82,68 kr

Pris 83 kr inkl. moms. Underhåll, renovering och byte. Exempel på varsamma lösningar

Ett utbyte är i de flesta fall onödigt. De äldre dörrarna kan förstärkas och förses med nya lås så att de uppfyller dagens krav och detta vanligtvis till en lägre kostnad än vad ett utbyte innebär. Att dörrarna så ofta byts ut istället för att renoveras beror till stor del på okunskap och slentrianmässigt hanterande.

Författare
BOOM-gruppen, KTH
Förlag
Byggforskningsrådet
År
1991-06-18
ISBN
978-91-540-5217-2
Beteckning
T19:1990
Bindningstyp
Häftad
Sidor
23
Språk
SV
Vikt
98 gr
Pris
82,68 kr

2012-12-21